Otomasyon Çeşitleri ve Kullanılmasının Amaçları Nelerdir?

Sanayide, yönetimde ve birçok alanda insan emeği olmadan teknolojik aletlerle otomatik işleyen sisteme otomasyon denir. Otomasyon kelimesinin kökü Fransızcadır. Bu sistemde iş makine ve insan arasında ortaklaşa yapılır.

Hangi faktör daha etkiliyse yani insan emeğimi yoksa otomatik makineler mi bununla otomasyon seviyesi belli olur. Sanayi devriminde üretmek sadece yeterli iken tüm dünyanın bir pazar haline dönüşmesi ile üretimde verim, kalite, hız ve süreklilik ön plana çıkmıştır.

Otomasyon 2.Dünya Savaşından sonra da önemli bir ivme kazanmış Batılı ülkeler kalkınırken olumsuz sonuçları da olmuş. İşçi emekleri hiçe sayılmış düşük ücrete işçiler sömürülmeye başlanmıştır. Ayrıca vasıfsız elemanlara ihtiyaç azalmış böylece işsizlik baş göstermiştir.

Otomatik denetimlerde işi yapacak olan makinelere önceden yapacağı iş programlanır. Böylece üretimde yaşanacak herhangi bir sapma durumunda sistem kendini otomatik düzeltecektir. Eğer bir fabrikada otomasyon sistemi varsa bilgisayar ekranından üretimin işleyişini ve herhangi bir arıza durumunu, üretilen ürün miktarı gibi fabrikaya ait birçok bilgiye erişimi sağlar.

Otomasyon Çeşitleri Sabit Otomasyon

Üretimin başka herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan çalışmasıyla oluşan otomasyon türüdür. Yapılan ürün tasarımı ürünün hayatı boyunca aynı kalmalıdır.

Avantajları

Makineler imalat için yapılmaktadır. Üretilen parçalar hızlı ve verimlidir.

Dezavantajları

Esnekliği yoktur.

Programlanabilir Otomasyon

İşlemler program tarafından denetlenir. Yüksek yatırım gereklidir. Değişikliğe daha yakın ve daha esnektir sabit otomasyona göre.

Dezavantajı

Her yapılacak parçadan önce sistemde kurulum yapılması gerekir. Esneklik artarken üretim hızında düşüklük görülür.

Esnek Otomasyon

Üretimde yer alan zaman ayarı bulunduran görevleri istenildiği zaman değiştirilen otomasyon çeşididir. Aynı anda istenildiği zaman parçalarda ekleme ya da çıkarma gibi işlemler söz konusudur. Programlanabilir üretimden daha gelişmiştir.

Değişiklikler yapıldığında zaman kaybı söz konusu değildir. İlk yatırım bakımından maliyet yüksektir. Değişik ürünlerin üretimi mevcuttur. Hız ve esneklik açısından sabit otomasyon ile programlanabilir otomasyon arasında özelliklere sahiptir

Neden Otomasyona İhtiyaç Vardır?

İnsanları tehlikeli ortamlardan uzak tutmak için ve maliyet süresini kısaltmak için yapılır. Hatalı üretilebilecek ürün sayısını en aza indirmek için. İşçi sayısını azaltmak için. Otomasyon ürün kalitesini arttırır ve verim yükselir. İnsanların her alana girmeyerek güvenliği sağlar. Güncel kalır.

Otomasyon Nerelerde Kullanılır?

Otomasyon gündelik hayatta her yerdedir. Sıkça kullanılmaktadır. Güvenlik sektöründe, bilimsel uygulamalarda, iş yerlerinde, ceplerde(cep telefonu), lojistikte, evde(buzdolabı, çamaşır makinesi vs), sağlık sektöründe, asansörlerde, atmlerde.