Modern Astronominin Dalları

İlk olarak astronomi, yıldızlar, ay, güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, gök taşları, asteroidler, meteorlar gibi gök cisimlerini ve onların hareketlerini, fiziksel ve kimyasal yapı ve bileşenlerini, nasıl oluştuğunu, atmosfer durumunu ve evrimini inceler.Bunların yanında cisimlerin beraber oluşturduğu yıldız kümelerini, galaksileri ve bulutsuları, bunların birbiri arasındaki ilişkiyi, evrenin genel oluşumunu ve evrimini ele alarak inceler.

Modern Astronominin İlerleyişi

Araştırılan ve elde edilen bu bilgiler kolayca değil uzun uğraş ve gözlemler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Gök cisimlerine olan ilginin başlaması ile astronomik incelemeler çıplak gözle yapılmaya başlanmıştır. Teleskobun keşfi sayesinde daha da iyi bir şekilde gökyüzünün incelenmesi sağlanmış ve bu alanda biraz daha ilerleme sağlanmıştır. Ancak bununla yetinmeyen astrologlar 1957 yılında yapay uydu sayesinde daha iyi incelenmesi sağlanırken artık gezegenler arasına istasyonlar kurularak evren incelenmektedir.

Astronominin Alt Dalları Ve Genel Bilgisi

Astromatematik, gök mekaniği, astrofizik, astrokimya olarak 4 farklı dala ayrılır ancak bu 4 farklı dalda kendi içinde ayrılmaktadır. Genel anlamda astromatematik gök cisimlerinin konumunu, koordinatlarını, zaman kavramı ile arasındaki ilişkiye bakar ve gök cisimlerinin durumunu incelemektedir.

İçindeki küresel astronomi gök cisimlerinin koordinatlarını ve bu cisimlerin uydularının koordinatlarını ve zaman hesaplamalarını içermektedir. Temel astromatematikte gök cisimlerinin temel hareketleri ele alınır. Pratik astromatematikte ise, teori, zaman ve gözlem ile kozmik gezinti konularında bilgi sağlanır.

Gök mekaniği, gök cisimlerinin hareketlerini incelemekle görevli bir daldır. Yerin dönme ilişkisini, diğer yıldız ve gezegenlerin hareketini, doğal ve yapay uyduların hareketini, yıldız teorilerini ve hareketlerini ele alan bunların yanında N cisim problemi, çekim teorisi, Newton çekim kanunu eğitimi ve N cisim hareketi incelenir.

Astrofizik, adından da anlaşıldığı gibi gök cisimlerinin fiziksel yapısını ve kimyasal olarak yapısını ve bileşenlerini incelemekle yükümlüdür. Modern astronomi alanında en hızlı ilerleyişe sahip daldır.

Pratikte ve teorikte gözlenen cisimlerin fiziksel yapıları anlaşılmaya çalışılır ve teorik olarak genel bilgi edinilmesi sağlanır. Astrokimya, asteroitlerden ve gezegenlerden yapılan kazılar sonucunda alınan bulguları inceleyerek kimyasal yapıları hakkında bilgi edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.